Modellering II
3D modellering, 6000 tris i Maya.

Inga kommentarer: