Modellering III

Skulptering gjord i Mudbox.

Modellering II
3D modellering, 6000 tris i Maya.