Köksträdgård
Getingar

Bil

Duva

Insekt

Insekt

Insekter

Insekter

Insekt


Body clocks, light, sleep and healthAkvareller av mig till en intressant i artikel i Daylight & Architecture Magazine by Velux. Läs den här.
Illustrations by me in Daylight & Architecture Magazine by Velux. Read it here.

Gnu i rullstol
This is a scene for a short film made at Creative 3D, Stockholms Universitet, 2011. Character design, modelling, rigging and animation by me. 

Gnu i 3D

Gnu i färg

Gnu

Lejon i färg

Safari

Svin III

Svin II

Svin

Lejon VI

Lejon V

Lejon IIII

Lejon III

Lejon II

Lejon

Fotboll

Zebra

Kärnkraft? Nej tack!

Den här illustrationen av Forsmarks kärnkraftverk gjorde jag i mitten av 90-talet. Bilden användes till en skärmutställning och den ingick i ett större uppdrag där jag illustrerade vinjetter, kartor och tabeller till en serie informations broschyrer som hette "Fakta om strålning" och "Så här gör du vid larm från kärnkraftverket i Barsebäck / Forsmark / Oskarshamn / Ringhals". Uppdragsgivare var Statens strålskyddsinstitut och Räddningsverket.

This is a illustration of the Forsmark nuclear power plant, I made it in the mid 90s. The image was used for a screen show and it was part of a larger mission in which I illustrated vignettes, maps and tables for a series of information leaflets entitled "Facts about radiation" and "How to to When there is a alarm at Barsebäck / Forsmark / Oskarshamn / Ringhals nuclear power plant ". The client was the Swedish Radiation Protection Institut and Räddningsverket. 
Nuclear power? No thanks!

Struts

Apa IIII

Apa III

Apa II

Apa

Antilop VII

Antilop VII

Antilop VI

Antilop V

Antilop IIII

Antilop III

Antilop II

Antilop

Modell