Kärnkraft? Nej tack!

Den här illustrationen av Forsmarks kärnkraftverk gjorde jag i mitten av 90-talet. Bilden användes till en skärmutställning och den ingick i ett större uppdrag där jag illustrerade vinjetter, kartor och tabeller till en serie informations broschyrer som hette "Fakta om strålning" och "Så här gör du vid larm från kärnkraftverket i Barsebäck / Forsmark / Oskarshamn / Ringhals". Uppdragsgivare var Statens strålskyddsinstitut och Räddningsverket.

This is a illustration of the Forsmark nuclear power plant, I made it in the mid 90s. The image was used for a screen show and it was part of a larger mission in which I illustrated vignettes, maps and tables for a series of information leaflets entitled "Facts about radiation" and "How to to When there is a alarm at Barsebäck / Forsmark / Oskarshamn / Ringhals nuclear power plant ". The client was the Swedish Radiation Protection Institut and Räddningsverket. 
Nuclear power? No thanks!

Inga kommentarer: