Björnfrossa

Idag är det Tiburtiusdagen, då vaknar björnen.
Today, the bear wakes up and rises from its nest.