Glad påsk!


Påskharens ursprung kan i svensk folktro vara häxornas bjära (mjölkhare, trollhare, pukhare). Ett övernaturligt väsen som häxorna använde för att skaffa mjölk och ägg från grannarna.
The Easter Bunny seems to have its origins in Swedish folklore as "the Bjära" or Milkhare, Trollhare and Pukhare. A mythical character who helped witches to get milk and eggs from the neighbours.

Inga kommentarer: