Mobil


6 screentryckta djur på ett snöre och en bjällra.
6 screenprinted animals on a string and a little bell.

Inga kommentarer: