FeberFörsta dagis sjukan i höst, den lilla har feber och röda prickar.
The first illness this autumn, the little one got fever and red dots.

Inga kommentarer: